Od niedawna możliwe jest prowadzenie małej firmy bez rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Na czym polega jej wyjątkowość i jak spełnić warunki prowadzenia takiej działalności?

Firma bez rejestracji – ustawa

Artykuł 5 ustawy 1 Prawa Przedsiębiorców głosi, że “Art.5.1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z2017r. poz.847 oraz z 2018r. poz.650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”

Według tej ustawy możliwe jest prowadzenie własnej niezarejestrowanej działalności, jeśli osoba fizyczna z racji prowadzenia tej firmy nie przekracza minimalnej wartości budżetu, czyli 1300 zł brutto. Ważne jest również, by w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, czyli tej zarejestrowanej w CEIDG. Jednak tu występuje również zapis, który pozwala na prowadzenie firmy bez rejestracji tym osobom, które nie zarejestrowały działalności w CEIDG w ostatnich 12 miesiącach przed wejściem ustawy. Czyli nierejestrową firmę mogą prowadzić osoby, które w czasie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG.

“Art. 195. Przepis art. 5 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.”

Podsumowując

Możesz prowadzić własną działalność niezarejestrowaną w CEIDG, jeśli:

 • Jesteś osobą fizyczną – tu nie ma problemu, bo każdy z nas nią jest;
 • Każdorazowy miesięczny przychód należny, jaki pochodzi z tej działalności, nie może przekraczać kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 złotych brutto. Przychodem są pieniądze za Twoją usługę, które wpłynęły bezpośrednio od klienta. Nie jest to równoznaczne z dochodem, ponieważ ten dotyczy tego co Ci zostało z przychodu po odliczeniu kosztów własnych;
 • W ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy), nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej (czyli tej zarejestrowanej w CEIDG) bądź 1 roku (12 miesięcy) przed wprowadzeniem ustawy w życie – czyli pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r.;

I możesz już działać, pamiętaj jednak by zachowywać wszystkie zasady, w przeciwnym razie w przypadku przekroczenia miesięcznego przychodu, w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia należy zarejestrować działalność;

Przepisy powyższej ustawy nie dotyczą rolników i działalności rolniczej (Art.6 ust.1).

Działalność nierejestrowa – obowiązki

Do obowiązków właściciela małej firmy bez rejestracji należą:

 • Prowadzenie uproszczonego spisu sprzedaży, który zawiera sumę kwoty uzyskanego w ciągu dnia przychodu należnego;
 • Jeśli posiadamy kasę fiskalną bądź musimy być płatnikami VAT, powinniśmy wystąpić z wnioskiem o przydzielenie numeru NIP;
 • Klienci mają pełne prawo żądać od nas otrzymania faktury za zleconą usługę, w związku z czym warto wiedzieć, jak należy stworzyć taką fakturę i jakie elementy powinny być w niej zawarte;
 • Jeśli chodzi o rozliczenie podatku od przychodu wystarczy jedynie pod koniec roku wpisać przychód w zeznaniu rocznym PIT-36. Nie jest konieczne odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy;
Działalność bez rejestracji
Źródło: Pixabay.com

Działalność nierejestrowa – przywileje

Przywileje prowadzenia działalności nierejestrowej są doskonałym wskaźnikiem, czemu warto podjąć taką działalność na początku naszej kariery biznesowej.

Należą do nich:

 • Osoba prowadząca niezarejestrowaną firmę jest zwolniona z podatku VAT;
 • Nie jest wymagane prowadzenie księgowości, a jedynie prostych ewidencji sprzedażowych;
 • Firma bez rejestracji a koszty – są praktycznie znikome, po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności, równie sporo zostaje;
 • Taka działalność ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności na własny koszt oraz sprawdzenia się i swojego pomysłu na biznes bez potrzeby rejestrowania firmy;
 • W przypadku nieopłacalności działania firmy, bardzo łatwo się wycofać z jej prowadzenia. Jeśli zaciekawił Cię ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę http://www.m-finanse.pl/firma-bez-rejestracji . Znajdziesz tam jeszcze więcej praktycznych wskazówek i informacji o działalności niewymagającej rejestracji.

Źródła:

 

One Reply to “Firma bez rejestracji – przywileje i obowiązki”

 1. Prowadzę firmę bez rejestracji i to naprawdę wygodna opcja. Co więcej, przy działalności bez rejestracji nie muszę opłaca żadnych składek ZUS – zarówno społecznych, zdrowotnych, jak i funduszu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.