Stworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z chęcią zaistnienia i wypełnienia luki branżowej na rynku. Przedsiębiorcy, wprowadzając swoją firmę w system gospodarczy realizują swój cel, jakim jest osiąganie jak największych zysków. Ale tu powstaje problem, jak stworzyć i skutecznie rozplanować swoją pierwszą, samodzielnie działającą firmę?

Pojęcie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z szeroką wiedzą na ten temat i zrozumieniem samego pojęcia działalności. Rozkładając leksykalnie ten termin, dowiadujemy się, że “działalnością” jest rodzaj aktywności mającej na celu sprecyzowane postępowanie podmiotu, natomiast słowo “gospodarcza” jest ukierunkowane na konkretny zysk, czyli korzyści materialne. Ogółem działalnością gospodarczą można nazwać wszelkiego typu zachowania, które zmierzają do dokonania jak najbardziej korzystnej sytuacji z punktu widzenia państwa.

Definicje działalności gospodarczej

Jest wiele definicji działalności gospodarczej, które regulowane są przez różne ustawy:

 • Pierwszą z nich jest art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców, gdzie termin działalności gospodarczej określony jest jako aktywność zarobkowa, prowadzona ciągle i we własnym imieniu. Czyli wynika z tego fakt, iż powyższą działalnością nie jest ta, która jest prowadzona przez osobę fizyczną, której płaca nie przekracza przychodu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz przez 60 miesięcy, osoba ta nie wykonywała żadnej działalności gospodarczej;
 • Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza jest aktywnością podejmowaną w celu zarobkowym. Przykładowo może nią być działalność usługowa, wytwórcza bądź budowlana. Również powinna być ona realizowana w sposób nieprzerwany, odpowiednio zorganizowany oraz również we własnym imieniu;
 • Definicję reguluje też ustawa o podatku od towarów i usług. Są to czynności wykonywane przez handlowców, rolników czy usługodawców. Do tej regulacji zaliczają się również działania w ramach wykonywania wolnych zawodów;
 • Ordynacja podatkowa jest już ostatnią definiującą pojęcie działalności gospodarczej. Według niej, jest to działanie określone poprzez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, czyli chodzi tu o Prawo Przedsiębiorców.

Odpowiadając na pytanie co to jest działalność gospodarcza, ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jednak ogółem można to pojęcie scharakteryzować jako podjęcie się stworzenia własnego przedsiębiorstwa, które działa na wyżej wymienionych zasadach. Mianowicie są to prywatne firmy, często jednoosobowe, prowadzone przez osoby fizyczne.

Do czego dążą działalności gospodarcze?

Wewnętrznym założeniem takiego przedsiębiorstwa jest z całą pewnością osiąganie zysków. Każda działalność wymaga wkładu pieniężnego, jednak chodzi o to by również coś zyskać.

Firmy mają jasno skonkretyzowane cele, mające zbliżyć ich do osiągania założonego budżetu. Celami zewnętrznymi są wszystkie działania związane z działalnością przedsiębiorstwa a także z jego kosztami utrzymania.

Są to:

 • Tworzenie i określanie PKB (Produkt Krajowy Brutto);
 • Wpłacanie składek ubezpieczeniowych do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
 • Opłata za podatki bądź inne świadczenia publiczne.

Zakładanie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej
Źródło: Pixabay.com

Często można się spotkać z zapytaniem, jak założyć działalność gospodarczą. Wiele osób myśli, że jest to bardzo skomplikowane zadanie, jednak obserwując obecną sytuację na rynku gospodarczym, nie jest to na tyle trudne by tego nie osiągnąć.

By dokonać formalności trzeba pamiętać o wpisie do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja nie należy do najtrudniejszych, wystarczy wypełniony wniosek CEIDG-1 oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Przy zakładaniu działalności koniecznie należy pamiętać o wybraniu kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wskazujących na konkretny obszar działalności firmy. Na wniosku kierowanym z tego tytułu znajduje się 9 wolnych miejsc jednak nie ma konkretnego limitu kodów, natomiast ważne jest by pierwszy z kodów był jak najbardziej precyzyjny. Jest on podstawowym opisem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Większą ilość kodów można dopisać w załączniku.

Wszystkie działalności czy spółki osobowe muszą być obecne w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Taki wniosek można złożyć w formie elektronicznej, co usprawni zakładanie działalności. Istnieje też możliwość założenia spółki z o. o. w 24 godziny. Jak widać zakładanie działalności wcale nie jest tak problematyczne i nie polega tylko na bieganiu po urzędach. Wystarczy mieć dobry pomysł, budżet i zarejestrowaną działalność.

Źródła:

 • Abdullah A. K., Debt and Economic Activity, Article, 2013,
 • Gwoździcka-Piotrowska M., Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim, w: Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 1, 89-91, 2009,
 • Izdebski J., Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza typu spin off i spin out, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2010. (Projekt „Zostań swoim szefem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),
 • Jackowska I., Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Poradnik dla nowo powstałych firm, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013.

 

One Reply to “Działalność gospodarcza – zbiór najważniejszych informacji”

 1. Prowadzenie jednoosobowej działalności ma mnóstwo zalet. Ale niestety, jest także kilka wad. Jedną, która najbardziej mnie przeraziła, gdy zakładałem firmę, był fakt ponoszę odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania. Ale no w sumie logiczna sprawa 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.